Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD ODENSÅKER 14:1 - husnr 1, ODENSÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Odensåkers kyrka, ext, negnr 04-256-23.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ODENSÅKERS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Odensåker
Ullervads församling
Skara stift
Odensåker 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

ODENSÅKERS KYRKA - Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, tresidigt avslutat kor i öster, sakristia norr om koret och i väster ett kraftigt torn med sluten, åttkantig lanternin. Tornet är i söder av samma bredd som långhuset. Mot norr är långhuset ca fem meter bredare än tornet.
FASAD - Kyrkan är troligen uppförd av sandsten. Fasaderna är slätputsade med en gråmålad, putsad, ej utstående "sockel". I tornets nordfasad är en igensatt port, troligen 1700-tal. Den rundbågiga porten markeras genom att fasaden här utgörs av är oputsad sandsten. Den svarta, åttkantiga trälanterninen har höga, rektangulära blindfönster på alla sidor. Utmed..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Huv

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 03