Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HJO PRÄSTGÅRDEN 1:7 - husnr 1, GREVBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/249:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GREVBÄCKS KYRKA (akt.)

1350 - 1529

Västra Götaland
Hjo
Västergötland
Grevbäck
Hjo församling
Skara stift
Grevbäcks kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

GREVBÄCKS KYRKA - Den gotiska kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakslutet kor riktat åt öster. Detta har åt öster två snarlika kvadratiska utbyggnader. Den norra uppfördes som gravkor åt familjen Jernsköld under 1600-talets andra hälft och är nu sakristia. Den södra är gravkor åt familjen Lagerberg och uppfördes under 1700-talets första hälft. Framför långhusets sydport i långsidans västra del är ett rektangulärt medeltida vapenhus. Långhuset har även port i väster. Kyrkan har två fönsteraxlar, en i långhuset och en i koret.
FASAD - Kyrkans fasad är spritputsad och vitkalkad med undantag för gravkoret. Detta..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Tälttak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Falsad, förskjutna hakfals
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Gravkor - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Öster
 • Gravkor - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01