Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HJO FRIDENE 16:1 - husnr 1, FRIDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/234:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRIDENE KYRKA (akt.)

1805 - 1805

Västra Götaland
Hjo
Västergötland
Fridene
Korsberga-Fridene församling
Skara stift
Fridene kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

FRIDENE KYRKA - Den nyklassicistiska salkyrkan från 1805 är orienterad mot sydost och består av ett brett rektangulärt långhus som saknar markerad korövergång. Det rakt avslutade koret har på nordsidan en liten sakristia från 1949. I väster är ett torn från den föregående romanska kyrkan. Detta smalnar av något upptill.
FASAD - Väggarna är spritputsade och vitkalkade. Murytan är jämn utom på tornet. Sockeln är inklädd med stenplattor som på långhuset gråmålats. I tornet är fyra stickbågiga ljudgluggar med slätputsade omfattningar. De är sannolikt från 1700-talets ombyggnad. Luckorna är likaså stickbågiga och består av stående svartmålade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Spira

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
 • Spira
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Spån, kluvet
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Västtorn
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 03