Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA KEDUM 24:1 - husnr 1, SÖDRA KEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/127:08.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA KEDUMS KYRKA (akt.)

1889 - 1889

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Södra Kedum
Varabygdens församling
Skara stift
Södra Kedum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

SÖDRA KEDUMS KYRKA - Den materialrealistiska salkyrkan uppfördes i sin helhet 1889 efter ritningar av I G Clason och består av brett långhus med smalare rakt kor i nordost. Över detta är ett torn med halvrunt trapphus samt rakt vindfång i vinkeln mot långhuset på sydöstra sidan. På den nordvästra sidan är i vinkeln mot långhuset en sakristia. Här nedan anges väderstrecken som om koret låg rakt i öster.
FASAD - Den rikt dekorerade fasaden präglas av materialrealismens krav på äkthet och uppvisar flera drag av såväl mellansvensk tegelgotik som Richardsons amerikanska granitarkitektur. Sockeln består av grovt tuktad granit med skråkant...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit
 • Murverk - Tegel, kryssförband

Inventeringsår 1992

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Trapphus
 • Torn - Öster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1992

 • Torn - Öster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • Källare - Delvis
 • 03