Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA VÄSTRA GERUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, VÄSTRA GERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Gerum, ext, negnr 04/210:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA GERUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Västra Gerum
Ardala församling
Skara stift
Västra Gerums kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

VÄSTRA GERUMS KYRKA - Kyrkan utgörs av ett rektangulärt långhus med fullbrett rakt avslutat kor i öster, smalare västtorn samt en sakristia norr om koret. Tornet är något avsmalnande uppåt.
FASAD -Västra Gerums kyrka är byggd av gråsten/granit och i de nyare, östra delarna sandsten kombinerat med tegel. Kyrkans fasader är grå och spritputsade. Under takfoten är en profilerad trätaklist. I tornets sydfasad är en inmurad runsten av granit, som tidigare legat på en grav på kyrkogården. Inskriptionen lyder: "ALLE LADE DENNA STEN EFTER ÖDA, SIN HUSTRU...MYCKET GOD".Under det västra av sydfasadens fönster finns två ristade lodräta linjer,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Skiffersten
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Västtorn
 • Flöjel
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Tupp

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 03