Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA VING 24:1 - husnr 1, NORRA VINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

N Vings kyrka, ext, negnr 04-225-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA VINGS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Norra Ving
Valle församling
Skara stift
Norra Vings kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

NORRA VINGS KYRKA - Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, fullbrett tresidigt avslutat kor i öster, sakristia norr om koret och ett smalare torn med fyrsidig lanternin i väster.
FASAD - Kyrkans något buktiga fasader är slätputsade. Korets höga men smala, upptill avfasade sockel är putsad. Fasaderna avslutas upptill av profilerade, vita taklister. Strax över västporten är en kalkstensplatta med guldinskription: "Byggd o 1180 Torn 1847"
Mitt på sydfasaden är en ristad markering för en igensatt rektangulär port. På tornets norra och södra fasad finns flera ankarslut. Lanterninens fasad utgörs av kopparplåt.
PORT - Kyrkans huvudingång..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Huv
 • Lanternin

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Kors

Inventeringsår 1997

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 04