Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA STENUM 6:1 - husnr 1, STENUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stenum, ext, negnr 04-221-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENUMS KYRKA (akt.)

1867 - 1867

1867 - 1867

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Stenum
Valle församling
Skara stift
Stenum 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

STENUMS KYRKA - Kyrkan består av rektangulärt i öster tresidigt avslutat långhus - kor och ett smalare torn i väster. Tornet är försett med en fyrsidig lanternin med avfasade hörn.
FASAD - Kyrkan är uppförd av granit, spritputsad och vitmålad med slätputsade hörnlisener, fönster- och dörromfattningar. Över västporten är en oputsad stenplatta med inskriptioner "Till Guds ära 1867". Lanterninens fasad täcks av kopparplåt. I varje väderstreck har lanterninen överst en fronton. Under takåsen på såväl långhus som torn och lanternin sitter en vit, profilerad taklist. Kyrkan har en hög, smal sockel av huggna granitblock.
PORT - Huvudingången..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Huv
 • Torntak
 • Lanternin

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt
 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1997

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 04