Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING SUNNERSBERGS BACKA 3:1 - husnr 1, SUNNERSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sunnersbergs kyrka ext negnr. 03-121-06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNNERSBERGS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Sunnersberg
Sunnersbergs församling
Skara stift
Sunnersberg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

SUNNERSBERGS KYRKA - Kyrkan är korsformig med fyra höga korsarmar utgående från korsmitten. Östra korsarmen är något längre än övriga genom sitt urbyggda tresidigt avslutade kor. Kyrkan har ett något smalare torn i väster och sakristia i nordöst. Kyrkan är medeltida. Den medeltida prägeln är främst bevarad i tornet, medan exteriören i övrigt speglar det sena 1800-talets nyromanska ideal.
FASAD - Kyrkan är uppförd av kvaderhuggen sandsten. I tornet består stommen av gråsten med enstaka sandstenar. Fasaden är vitmålad och spritputsad. Kyrkan har dock oputsade hörnkedjor i södra korsarmen och i västra korsarmens nordvästra hörn. Fönster..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
 • Murverk - Natursten, sandsten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Korstak
 • Torntak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Sten - Skiffersten
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Portal
 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kors - På kula
 • Kor - Polygonalt korutsprång

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 04
Interiör

Inventeringsår 2003

SUNNERSBERGS KYRKA -Kyrkan är korsformig med fyra höga och breda korsarmar utgående från korsmitten. I den östra är det tresidigt avslutade koret

Läs mer i eget fönster