Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING GILLSTAD 7:1 - husnr 1, GILLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gillstads kyrka ext negnr 03-155-02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GILLSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Gillstad
Örslösa församling
Skara stift
Gillstad 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

GILLSTADS KYRKA - Kyrkan består av ett medeltida, rektangulärt långhus med fullbrett, rakt avslutat kor, ett lågt och kraftigt torn i väster samt sakristia norr om koret. Tornet är nästan lika brett som långhuset och har en sluten åttasidig, spåntäckt trälanternin. Tornet och sakristian är uppförda 1925.
FASAD - Fasaderna utgörs av putsad och vitmålad natursten. Långhusväggarna är något ojämna. Tornets nederdel är murat av putsat tegel.
Sockel saknas, men runt koret finns vissa utstickande stenar vid marken. Tornet har hög sockel av huggna granitkvadrar. På tornets västfasad står med järnband "1924". Sakristian har en låg granitsockel...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Råsten
 • Trä - Liggtimmer
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak
 • Huv
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Sten - Skiffersten
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Kors - På kula
 • Tupp

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
 • 04
Interiör

Inventeringsår 2003

GILLSTADS KYRKA - Kyrkan består av ett rektangulärt, lågt långhus med ett invändigt något bredare, rakt avslutat kor i öster samt sakristia norr o

Läs mer i eget fönster