Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE VÄTTLÖSA 12:1 - husnr 1, VÄTTLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vättlösa kyrka, ext. Negnr 03/214:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄTTLÖSA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Vättlösa
Götene församling
Skara stift
Vättlösa kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

VÄTTLÖSA KYRKA - Kyrkan består av ett stort och brett rektangulärt långhus, lägre och smalare rakt avslutat kor i öster samt söder om koret en lägre och smalare sakristia (före detta gravkor). Den medeltida kyrkan har till stor del behållit sin medeltida planform, men präglas även av förändringar under 1600- och 1700-talet.
FASAD -Kyrkan är spritputsad och vitmålad med slätputsade dörr - och fönsteromfattningar. Den har en låg oputsad sockel av natursten. Över västporten finns en oputsad stenplatta med bland annat följande inskription inhuggen: "År 1736 är detta Herrens hus med socknens egen bekostnad&"
Sakristian har en gesims i form..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Flöjel
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
 • Tupp

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2003

VÄTTLÖSA KYRKA - Kyrkan består invändigt av ett kort och brett långhus, lägre och smalare kor i öster samt söder om koret av en sakristia. Under s

Läs mer i eget fönster