Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRÄSTORP ÅSEN 8:1 - husnr 1, ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ås kyrka, 03/297:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅS KYRKA (akt.)

1100 - 1149

1100 - 1149

Västra Götaland
Grästorp
Västergötland
Ås
Flo församling
Skara stift
Ås kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

ÅS KYRKA - Salkyrkan består av ett medeltida långhus uppfört i skalmursteknik av gråsten. Detta har breddats åt söder 1745, samtidigt som höjden ökades och ett fullbrett kor med tresidig avslutning tillkom i öster. Vid samma tillfälle uppfördes vapenhuset i väster. Sakristian i norr tillkom 1916.
FASAD - Sockeln består av stora avlånga gråstensblock i varierande storlekar. Höjden skiftar starkt och flera block skjuter ut avsevärt. Med jämna mellanrum är gallerförsedda katthål. Sakristians sockel är mer regelbunden. Denna och delvis vapenhussockeln vilar på en betongplatta. De ojämna murytorna har en kvastad puts som vitkalkats. Långhusets..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Kvastad

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01