Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA FRÄMMESTAD 1:3 - husnr 1, FRÄMMESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/163:10.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÄMMESTADS KYRKA (akt.)

1775 - 1785

1775 - 1785

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Främmestad
Främmestad-Bärebergs församling
Skara stift
Främmestad 201

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

FRÄMMESTADS KYRKA - Salkyrkan består av ett långhus från 1775 med fullbrett, svagt rundat kor i öster. 1895 tillkom ett torn i väster. Öster om koret byggdes en lägre och smalare sakristia. Sydsidans utkragande mittportal härrör även från 1895. Alla byggnadens hörn är rundade, vilket ger kyrkan ett karaktäristiskt utseende.
FASAD - Långhuset vilar på en svagt utkragande slätputsad och gråmålad sockel. Torn, mittportal och sakristia har skråkantad sockel av huggen granit. Fasaderna är spritputsade och vitkalkade. Långhusmurarna är något ojämna. Omfattningarna är slätputsade, liksom mittportens frontespis och tornets klockvåning. Kring..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, handslaget
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Portal
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 04
Interiör

Inventeringsår 2004

FRÄMMESTADS KYRKA - Salkyrkan består av ett långhus med fullbrett svagt rundat kor i öster. Bakom detta är en sakristia och väster om långhuset et

Läs mer i eget fönster