Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA ESSUNGA 22:1 - husnr 1, ESSUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/153:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESSUNGA KYRKA (akt.)

1903 - 1905

1903 - 1905

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Essunga
Essunga församling
Skara stift
Rågvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

ESSUNGA KYRKA - Den nyromanska kyrkan från 1903 är ritad av F A Wahlström från Skövde och har långhus med smalare femsidigt kor i öster. I väster är ett torn som rider på långhusgaveln. I den norra vinkeln mellan kor och långhus är en fyrsidig sakristia.
FASAD - Kyrkan vilar på en hög sockel av pikhuggen skråkantad granit. Med jämna mellanrum är kattgluggar. Fasaderna är spritputsade och bär en gräddvit kalkfärg. Hörn- och, portomfattningar, smygar, friser samt gesimser är slätputsade och vitkalkade. Mot alla takfötter är rundbågsfriser. Tornet får en betonad horisontalitet genom två karnisformade gesimser, en i höjd med andra våningen..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
 • Tälttak
 • Spira

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Portal
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • Källare - Delvis
 • 04
Interiör

Inventeringsår 2004

ESSUNGA KYRKA - Kyrkan från 1903 består av ett långhus med smalare femsidigt kor i öster. Norr om detta är en sakristia. Väster om långhuset är et

Läs mer i eget fönster