Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA Å 1:4 - husnr 8, ÅH KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3580.30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅH KYRKA (akt.)

1939 - 1940

1939 - 1940

1939 - 1940

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Forshälla
Ljungskile församling
Göteborgs stift
Å 222

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

ÅH KYRKA är byggd av trä och består av långhus, smalare kor med avslutning i en ytterligare smalare absid i sydost. På sydvästsidan finns en sakristia samt ett barnrum, arrangerade som en utbyggnad under neddraget takfall. I nordvästsidans ena hörn finns tornet, vilket genom sin bemålning och läge alldeles invid kusten närmast ger en fyrtornsassociation. På håll sticker tornet, men inte resten av kyrkan, upp ur den omgivande glesa skogen. SOCKELN utgörs av lättbetongsten som putsats och färgats vit. På grund av läget i terrängen är sockeln hög framförallt åt nordväst. FASADERNA är klädda med rödmålad liggande spontad träpanel. På långhusets..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Trä - Plank

Inventeringsår 1992

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Träpanel, spontad
 • Trä - Träpanel, liggande

Inventeringsår 1992

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2005

 • Röd
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Tälttak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Sakristia
 • Absid
 • Kor - Smalare
 • Torn - Hörntorn
 • Kors - På kula
Interiör

Inventeringsår 2005

KYRKORUMMET är präglat av de stora träytorna, dels omålade, dels målade i grönt, rödbrunt och vitt. Rummet får också sin karaktär genom asymmetrin

Läs mer i eget fönster