Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL PRÄSTBOL 1:2 - husnr 2, SANNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3799.19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANNE KYRKA (akt.)

1845 - 1847

1847 - 1847

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Sanne
Sörbygdens församling
Göteborgs stift
Prästbol 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2004

SANNE KYRKA är en mindre kyrka byggd i sten, och består av långhus, fullbrett kor med tresidig koravslutning i öster och ett torn av sten i väster. Kyrkan är förhållandevis låg. FASADERNA är spritputsade med släta omfattningar kring fönster och hörn, och avfärgade i vitt. Sockeln är slätputsad. Kyrkans TAK är ett sadeltak, avvalmat över koret, täckt med rött tegel. Under takfoten en profilerad taklist, av trä, gråmålad.
TORNET är av sten med murar som kyrkan i övrigt. Tornet är relativt brett och kraftigt, om än inte så högt. Rundbågiga fönster till vapenhuset i bottenvåningen, i klockvåningen rundbågiga ljudöppningar i par, i alla..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 2000

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 2000

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak
 • Lanternin

Inventeringsår 2000

 • Sadeltak - Valmat
 • Spira
 • Lanternin
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 2000

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
Interiör

Inventeringsår 2004

KYRKORUMMET är litet och ljust, med tydliga nyklassicistiska grunddrag. Koret utgörs av långhuset främre del samt en tresidig nisch i östväggen, d

Läs mer i eget fönster