Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV HÖGEN 2 - husnr 2, YTTERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1199.18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
YTTERBY KYRKA (akt.)

1870 - 1871

1870 - 1871

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Ytterby
Kungälv-Ytterby församling
Göteborgs stift
Torsbyvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

YTTERBY KYRKA är en för 1870-talet tidstypisk kyrka, med nyklassicistiska grunddrag men också med vissa medeltidsinspirerade drag. Kyrkan är vit med gula tegelmurningar kring bl a portaler som ett kontrasterande inslag. Den består av ett större långhus med en mindre tresidig korabsid i öster, sakristia i norr, och ett torn i väster. Utbyggda vindfång mitt på norra och södra långsidan. FASADERNA är spritputsade och avfärgade i vitt, med en grå putsad sockel. TAKET är ett sadeltak täckt med enkupigt tegel, lägre avvalmat över absiden. I takfoten en profilerad taklist, målad i brunt.
Kyrkan har sin HUVUDINGÅNG i väster genom tornet. Ingångar..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten, granit
 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 2000

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Kvastad
 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit
 • Sten - Granit
 • Tegel
 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 2000

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak
 • Lanternin

Inventeringsår 2000

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2000

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt korutsprång
Interiör

Inventeringsår 2003

KYRKORUMMET är öppet och med mycket ljus genom de stora fönstren. Koret är mer stämningsfullt, med glasmålningar i absidens fönster. Sakristia är

Läs mer i eget fönster