Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HABO PRÄSTEBOLET 1:9 - husnr 1, HABO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/179:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HABO KYRKA (akt.)

1723 - 1723

1723 - Okänt

Jönköping
Habo
Västergötland
Habo
Habo församling
Skara stift
Habo kyrkby 1

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Exteriör

Inventeringsår 2004

HABO KYRKA - Kyrkan är en basilika av slätbilat liggtimmer. Dess gavlar är tresidiga och över västgaveln rider ett torn från 1723. Långhusets ytterväggar tillkom 1680 medan hela östpartiet med kor och sakristia samt det upphöjda mittskeppet tillkom 1723. I östgavelns nordöstra del sticker den ursprungliga medeltida sakristian ut och rubbar kyrkans symmetri. Norr om koret är ett vapenhus från 1908 (utvidgat åt norr 2003 med bibehållen gavel) och utanför västgaveln ännu ett i två våningar från 1723.
FASAD - Kyrkan vilar på en låg sockel av gråsten. Timmerväggarna är klädda med rödfärgad kluven spån. I norr och söder är inklädda försträvningar..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit
 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1995

 • Trä - Liggtimmer
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit
 • Trä - Spån

Inventeringsår 1995

 • Trä - Spån
Färg

Inventeringsår 2004

 • Röd - slamfärg
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Säteritak
 • Huv

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Med dubbla fall
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Falsad, storplåtsformat
 • Trä - Spån, kluvet
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Skärmtak
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kors

Inventeringsår 1995

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • Källare - Delvis
 • 02