Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGSBY STORA KLOBO 1:224 - husnr 1, FÅGELFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03961.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGELFORS KYRKA (akt.), FÅGELFORS KYRKA (akt.)

1882 - 1885

1884 - 1884

Kalmar
Högsby
Småland
Fågelfors
Fågelfors församling
Växjö stift
Nygatan 50

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

De romanska dragen är de som dominerar kyrkans exteriör och de mani¬feste¬rar sig framförallt i den förhållandevis massiva muren med rundbågiga fönster¬öppning¬ar. Även fön-strens indelning, rundbågefriserna i nord- och sydportalernas gavel¬rösten och rundbågen över de båda portarnas överljus, det något satta och additativt uppbyggda tornet med torntak och spira kan hänföras till den romanska arkitektur¬strömningen. Tornets gavelmotiv som bryter igenom takets bas kan hänföras till både den gotiska och den romanska stilströmningen men utförandet här för snarast tankarna till romaniken.

Stomme

Inventeringsår 1992

  • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 1992

  • Puts
Takform

Inventeringsår 1992

  • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

  • Torn - Väster
  • Sakristia - Norr
  • Kor - Öster
  • Kor - Smalare
  • Kor - Polygonalt