Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄXJÖ SJÖSÅS 1:132 - husnr 1, SJÖSÅS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC01551.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖSÅS GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1400 - 1529

Kronoberg
Växjö
Småland
Sjösås
Sjösås församling
Växjö stift
Sjösås

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkobyggnaden är uppförd i gråsten under senare delen av 1400-talet och utgörs av en
rektangulär salkyrka. Kyrkans murar saknar särskild sockel och avslutas under takfoten av tidigare
tjärade, numera vitkalkade, hammarband. Gavelröstena är byggda av brädor samt spåntäckta,
liksom det branta yttertaket. Kyrkan är ut- och invändigt putsad och vitkalkad. Utvändigt har det
funnits målad dekorering i rött, vilken är fragmentariskt bevarad. Den i nordost belägna sakristian
skjuter in i kyrkorummet och har tillhört den äldre timmerkyrkan. Sakristian är uppförd av
gråsten, ut- och invändigt putsad och vitkalkad samt välvd med ett tunnvalv av..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Trä - Liggtimmer
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1993

 • Trä - Liggtimmer
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts
 • Trä - Spån
 • Trä - Träpanel

Inventeringsår 1993

 • Puts
 • Trä - Spån
Färg

Inventeringsår 2006

 • Röd - slamfärg
 • Vit
Takform

Inventeringsår 1993

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Sakristia - Norr
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1993

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt