Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALUNG-SÄLEN ÖJE 16:24 - husnr 1, ÖJE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

öje5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖJE KAPELL (akt.)

1830 - 1912

1830 - 1912

Dalarna
Malung-Sälen
Dalarna
Malung
Malungs församling
Västerås stift
Kapellbacken 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2004

Nuvarande kapellbyggnad är uppförd i liggtimmer på svartmålad betongplint. Den består av ett rektangulärt långhus som sedan 1912 omsluter tornkroppen; vapenhuset är inrymt i tornets nedre del. Kyrkorummet har en polygonal koravslutning i öster. Sakristian är uppförd i vinkel med långhuset mot norr, i höjd med koret. Byggnaden har brutet tak såväl ut- som invändigt.

Kapellets nuvarande karaktär och utformning är följden av omfattande förändringar som genomfördes i samband med en förnyelse av byggnaden 1912. Vid ombyggnaden ändrades kapellets utvändiga karaktär väsentligt. Det rödtjärade liggtimret fodrades med stående lock-panel som..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1997

 • Trä - Liggtimmer
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Träpanel, stående

Inventeringsår 1997

 • Trä - Träpanel, stående
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Mansardtak

Inventeringsår 1997

 • Mansardtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1997

 • Torn - Indraget
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2004

Invändigt har kapellet påverkats väsentligt av dels 1912 års ombyggnad och dels av 1950-talets restaurering. Den senaste syftade till att så långt

Läs mer i eget fönster