Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÖPING SKEDVI PRÄSTGÅRD 1:20 - husnr 1, VÄSTRA SKEDVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

västraskedvi2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA SKEDVI KYRKA (akt.)

1804 - 1810

1807 - 1810

Västmanland
Köping
Västmanland
Västra Skedvi
Malma församling
Västerås stift
Skedvi prästgård 15

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Västra Skedvi kyrka är grundlagd på en berghäll och har av topografiska skäl inte fått den gängse öst-västliga orienteringen; koret ligger mer åt nordost och tornet i sydväst. Exteriören är klassicistiskt stram, med ett relativt litet långhus under plåttäckt sadeltak, sakristia av samma höjd som långhuset, samt torn krönt av en låg pyramidformig huv med kors. Sakristians valmtak når upp till långhusets taknock.
Murarna består av gråsten, samt tegel i dörr- och fönsteröppningar. Fasadernas väggfält är spritputsade med KC-bruk och omfattningarna slätputsade. Västportalen har en kvaderputsad omfattning. I takfoten finns en putsad, profilerad..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Gul
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn
 • Sakristia
 • Vapenhus
 • Kor

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv, putsat och vitkalkat liksom väggarna. På norra sidan finns en stor, rundbågig dörröppning, flankerad av förgyll

Läs mer i eget fönster