Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 - husnr 1, ROMFARTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

d8610004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROMFARTUNA KYRKA (akt.)

1250 - 1319

1250 - 1319

1310 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Romfartuna
Norrbo församling
Västerås stift
Romfartuna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkan är grundlagd på en berghäll, som sluttar brant mot väster. Långhuset har höga murar, ett högrest, skiffertäckt sadeltak och västtorn med kopparklädd spets. Mot nordost finns en sakristia och mot söder vapenhus och gravkor. Ytterväggarna består av natursten i de nedre, medeltida delarna, medan tegel överväger i de övre som tillkommit på 1600-talet och senare, liksom i gravkoret. Sockeln är oputsad, fasaderna i övrigt spritputsade och kalkavfärgade i gulaktigt vit nyans. Gravkoret avviker med slätputsade väggfält och putsrustik, samt avfärgning i terranyans. Fönsteröppningarnas form och storlek varierar; mot norr och väster är de..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2014

 • Murverk

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2014

 • Puts

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2014

 • Sadeltak

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Söder
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2004

gravkor och längst bak den så kallade Mungakyrkan, som upptar tornets bottenvåning. Stor särprägel skänker mittskeppets fem höga kryssvalv ovan sp

Läs mer i eget fönster