Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 1, HUBBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hubbo1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUBBO KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1300 - 1359

1300 - 1399

Västmanland
Västerås
Västmanland
Hubbo
Tillberga församling
Västerås stift
Hubbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Hubbo kyrka omfattar långhus och kor under samma tak, sakristia utbyggd mot norr och vapenhus mot söder. Väggarna är murade av natursten och försedda med strävpelare. Flera synliga järnförstärkningar förekommer. Taket sluttar brant och täcks av falsad, svartmålad plåt med mötande tvärfalsar. Murverken består av gråsten av varierande storlek upp till takfoten och tegel i gavelröstena. Närmast mark har ytterväggarna lämnats oputsade och på vapenhusets gavel är en sockelputs.
Under marknivå finns sedan 1952 en betongförstärkning, synlig endast vid strävpelarna.

Fasaderna är spritputsade med slätputs i omfattningarna. Gavelröstenas tegelmurverk..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2014

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2014

 • Puts

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1997

 • Puts
 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2014

 • Sadeltak

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkorummet omfattar tre travéer täckta med stjärnvalv på väggpelare från 1400-talets senare hälft, stabiliserade med dragjärn sedan 1680. Vid ren

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2014

I långhuset finns 28 likadana takstolar med hanbjälke och saxkryss. 0,70 ‐ 0,75 m cc. Sekundära förstärkningar med hanbjälke strax under nock före

Läs mer i eget fönster