Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSTAHAMMAR BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

berg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1300 - Okänt

1300 - Okänt

Västmanland
Hallstahammar
Västmanland
Berg
Hallstahammar-Kolbäcks församling
Västerås stift
Bergs kyrkby 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Bergs kyrka omfattar ett medeltida långhus med kor under samma koppartäckta sadeltak, samt på norra sidan en sakristia utvidgad till dagens storlek år 1773. Murarna består av gråsten upp till ungefär 2/3 och tegel ovanför. Sockelns mur är oputsad, bestående av stora stenar och breda fogar. I övrigt är fasaderna spritputsade, hörn och omfattningar slätputsade. Kalkavfärgning har skett i svagt grå nyans. Östra gaveln pryds av slätputsade band och en markant blindering, samt tre långsmala nischer. Norra sidan har en och södra sidan fyra stickbågiga fönsteröppningar. De kopplade fönsterbågarna från 1951 har yttre rutor av blyinfattat antikglas...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2014

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2014

 • Puts

Inventeringsår 2005

 • Puts
 • Puts - Sprit
 • Sten

Inventeringsår 1997

 • Puts
Takform

Inventeringsår 2014

 • Sadeltak

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Kor
 • Sakristia - Norr

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkorummet är täckt med två senmedeltida stjärnvalv på inalles sex väggfasta pelare. Valvribborna har en markant profilering. Södra sidans meller

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2014

Långhus: 24 bevarade takstolar, cc avstånd 1m. Takstolar lutar svagt åt öster. Hanbjälkar är urbilade för tunnvalv. Ribbor för tunnvalv. Saxkryss

Läs mer i eget fönster