Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAXÅ EDE 1:2 - husnr 1, SKAGERSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skagerhultsnya.1.17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKAGERSHULTS NYA KYRKA (akt.), SKAGERSHULTS KYRKA (akt.)

1896 - 1896

1896 - 1896

Örebro
Laxå
Närke
Skagershult
Skagershults församling
Strängnäs stift
Edevägen 15

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Skagerhults kyrka har en asymmetrisk planlösning med långhus, smalare kor i öster, sakristia i norr, litet vapenhus i nordväst och sidoställt torn med kolonettförsedda ljudöppningar och utbyggt rundat trapphus i sydväst.

TAK: Långhus, kor, sakristia och vapenhus täcks av sadeltak, samtliga täckta med skiffer. Tornspiran och trapphusets låga kägeltak är täckta med kopparplåt, spiran kröns av en tupp. Över långhusets östra del finns en skorsten av kalksten i nocken och längst åt väster ett kors av järn. Hängrännor och stuprör är av koppar.
Låghusets takfall har små ljusinsläpp/takkupor.

FASAD:..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1995

 • Sten - Kalksten
Färg

Inventeringsår 2005

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Spira
 • Kägeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Söder
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr

Inventeringsår 1995

 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Söder
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Kor - Smalare