Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO NORRBYÅS KYRKA 1:1 - husnr 1, NORRBYÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

norrbyas.28.36a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRBYÅS KYRKA (akt.)

1100 - 1219

1100 - 1199

Örebro
Örebro
Närke
Norrbyås
Kvismare församling
Strängnäs stift
Norrbyås 539

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2007

Norrbyås kyrka har långsmalt rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster, bakomliggande halvrund sakristia och karakteristiskt Närketorn i väster.

TAK – Långhusets tak är sedan 1912 täckt med svartglaserat tegel. Takfallen är försedda med häng- och stuprör av koppar. Under takfoten löper en kraftig konsolfris av trä målad/tjärad i mörkt brunt. Sakristian täcks av en flack kopparklädd kupol krönt av ett klot med kors. Sakristian har en slät profilerad fris avfärgad i bruten vit kulör. Tornets pyramidformade huv av medeltida typ är spånklädd.

FASAD – Kyrkans fasader är spritputsade med släta listverk kring fönster och hörn...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2007

 • Gul
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2007

 • Sadeltak
 • Tälttak
 • Kupol

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

 • Plåt - Koppar
 • Trä - Spån
 • Takpannor - Glaserade
Byggnadsdel

Inventeringsår 2007

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt