Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRE HAMRE 1:8 - husnr 1, DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

4187-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) (akt.)

1891 - 1894

1891 - 1894

Jämtland
Åre
Jämtland
Åre
Åre församling
Härnösands stift
Karolinervägen 24B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Duveds kyrka är en treskeppig träkyrka. Den är uppförd i öst- västlig riktning med koret i öster och huvudentrén genom tornet i väster. Kyrkan har ett rektangulärt långhus som avslutas med ett polygonalt kor inramat av trapphus. Norr om koret ligger sakristian. Kyrkan är byggd i nygotisk stil vilket tydligt kan ses i exteriören där man inte sparat på arkitektoniska detaljer lånade från gotiken. Fasaderna är rikt smyckade med lister och omfattningar med bl.a. tre- och fyrpass som ett återkommande inslag.

Kyrkan vilar på en grund av huggen fogad sten med vädringsluckor i järn. Väggarna av stående timmer är klädda med tjockhyvlad spån..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Trä

Inventeringsår 1992

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Spån

Inventeringsår 1992

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Vit
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår Okänt

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
Interiör

Inventeringsår Okänt

Kyrkorummet är format som en treskeppig basilika med orgelläktare och sidoläktare. En pardörr med fem liggande rektangulära speglar i varje dörrbl

Läs mer i eget fönster