Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSUND STRÖMSUND 2:21 - husnr 1, STRÖMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad S 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÖMS KYRKA (akt.)

1845 - 1847

1847 - 1847

Jämtland
Strömsund
Jämtland
Ström
Ström-Alanäs församling
Härnösands stift
Kyrkgatan 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Ströms kyrka är en fint proportionerad kyrkobyggnad av nyklassisk typ med lanterninkrönt torn i väster och smalare sakristia i det rektangulära långhusets förlängning. Det kom att dröja lång tid, drygt 30 år från beslutet att ersätta den medeltida tornlösa salkyrkan med en ny, innan det nya stora templet invigdes 1847. Stiftsbyggmästaren Simon Geting anlitades för arbetet och presenterade ritningar som genomgick en försiktig revidering av den framstående arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet. Geting lade grunden 1823 men först 1845 restes murarna av gesällen Frans Agathon Lindstein och för timmerarbetet svarade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

  • Murverk

Inventeringsår 1994

  • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

  • Puts - Slät

Inventeringsår 1994

  • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

  • Gul
Takform

Inventeringsår 2005

  • Sadeltak

Inventeringsår 1994

  • Sadeltak
Interiör

Inventeringsår 2005

1908 genomfördes den första större insatsen sedan byggnadstiden. Den slutna bänkinredningen ersattes av en öppen med bänkar formgivna i nygotik- o

Läs mer i eget fönster