Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 3, OVIKENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VySfasadfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)

1758 - 1763

1758 - 1763

Jämtland
Berg
Jämtland
Oviken
Oviken-Myssjö församling
Härnösands stift
Oviksvägen 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Kyrkan fick sin nuvarande utformning under åren 1758-63 när en äldre stenkyrka byggdes om och förstorades under ledning av byggmästaren Pehr Olofsson från byn Dillne i Oviken. Denne ledde under samma period många ombyggnader av kyrkor i länet. Vid ombyggnaden byggdes den äldre kyrkan ut mot söder och väster. Äldre murpartier finns kvar i det nordöstra hörnet av den nuvarande kyrkan. Vid ombyggnadsarbeten av golvet under 1900-talet har man hittat rester efter äldre murade väggar som klargjort kyrkans storlek före ombyggnaden. Det var en salkyrka, bestående av ett långhus med rakavslutat korparti i öster, sakristia i nordöst och sannolikt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

  • Murverk

Inventeringsår 1992

  • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Puts

Inventeringsår 1992

  • Puts
Färg

Inventeringsår Okänt

  • Vit
Takform

Inventeringsår Okänt

  • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1992

  • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Trä - Spån
Interiör

Inventeringsår Okänt

Kyrkorummet täcks av ett spegeltak med plafonder och en djupt karnissvängd hålkäl med målade marmorerade kulor inlagda i taklisten. I takets spege

Läs mer i eget fönster