Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS KYRKBERGET 7 - husnr 1, STRÄNGNÄS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-439.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÄNGNÄS DOMKYRKA (akt.)

1250 - 1339

1250 - 1335

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Strängnäs
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
Strängnäs stift
Domkyrkan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2007

ÖVERSIKT – Strängnäs domkyrka är en treskeppig hallkyrka med ett polygonalt, fullbrett kor i öster, sakristior i norr, sidokapell i norr och söder, samt ett torn i väster. Domkyrkan har ingångar i väster, i söder och i norr.

FASADER – Kyrkans sockel är putsad och gråmålad. Under strävpelarna är sockeln utförd av tuktad och oputsad granit. Fasaderna på de tillbyggda koren i norr och söder är generellt uppförda av rött tegel som är murat i munkförband. Fasaderna har varit rödfärgade och partier med bevarad färg kan ännu ses på vissa delar av murverket.

Fasadernas strävpelare är snedställda i anslutning till de olika byggnadsetappernas..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Tegel

Inventeringsår 1997

 • Tegel
Färg

Inventeringsår 2007

 • Röd
Takform

Inventeringsår 2007

 • Pulpettak
 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Pulpettak
 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2007

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Sidokapell - Söder
 • Sidokapell - Norr

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Sidokapell
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt