Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM PALMEN 8 - husnr 1, KATRINEHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Katrineholm 8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KATRINEHOLMS KYRKA (akt.)

1900 - 1902

1901 - 1903

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Katrineholm
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Bondegatan 18, Kyrkogatan 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

ÖVERSIKT - Katrineholms kyrka består av ett långhus med torn i söder, polygonalt kor i norr, trapptorn i nordväst och sakristia i öster. Fasaderna är putsade med fönsteromfattningar och listverk av rött tegel. Kyrkans tak är täckt med skiffer, utom tornspiran som är täckt av koppar.

TAK - Långhuset och sakristian täcks av sadeltak, gavelutbyggnaden åt väster ett sadeltak med valmad spets, koret av ett tredelat tak och tornet av en tornspira. Samtliga takytor, utom tornet, är täckta av skiffer. Tornspiran täcks av koppar. På långhusets takfall finns fyra kopparklädda takhuvar i vartdera väderstrecket. Samtliga takfall har fotrännor..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Sprit
 • Tegel

Inventeringsår 1992

 • Puts
 • Tegel
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak
 • Spira

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Torn - Söder
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Norr

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2006

 • 01