Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN HYLTINGE KYRKA 1:1 - husnr 2, HYLTINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3463-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HYLTINGE KYRKA (akt.)

1280 - 1319

1300 - 1350

Södermanland
Flen
Södermanland
Hyltinge
Flen, Helgesta-Hyltinge församling
Strängnäs stift
Hyltinge kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

ÖVERSIKT - Hyltinge kyrka består av ett medeltida långhus som år 1803 byggdes till med ett torn över långhusets västra del, ett gravkor i öster och en sakristia i norr. Fram till ombyggnaden 1803 bestod kyrkan av ett långhus med kor och en sakristia i norr.
TAK - Långhuset och sakristian täcks av sadeltak och tornet av en huv i form av en kupol med halvcirkelformigt tvärsnitt. Gravkoret täcks av ett femsidigt tak i liknande utformning som tornhuven. Anslutningen mellan långhuset och gravkoret täcks av ett välvt tak. Yttertaken täcks av skivtäckt, ståndfalsad, svartmålad plåt.
Tornhuven kröns av en plattform i två steg på vilken det vilar..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Grå
 • Gul
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak
 • Huv

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt - Skivtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Öster

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
Våningar

Inventeringsår 2006

 • 01