Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN BETTNABY 8:1 - husnr 1, BETTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bettna 3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BETTNA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1200

1677 - Okänt

Södermanland
Flen
Södermanland
Bettna
Bettna församling
Strängnäs stift
Bettna kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2006

Bettna kyrka har ett rektangulärt långhus med sakristia i norr och torn i väster.

TAK - Långhus och sakristia täcks av skifferklädda sadeltak, sakristians tak är valmat. Det kvadratiska tornet har en lökkupolsformad spira, klädd med kopparplåt. Spiran kröns av ett kors med ett förgyllt solstråleknippe. Tornet har fyra takkupoler, som vetter åt varsitt väderstreck. Kyrkans nock är i öster prydd med en järnstång och flöjel, med inskriptionen ”A D 1902”. Samtliga takfall är försedda med hängrännor och stuprör av koppar.

FASAD - De av sten murade ytterväggarna är spritputsade sedan 1902 och avfärgade i svagt gul nyans. I putsen på..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt
 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2006

 • 01