Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA DAHLIAN 4 - husnr 1A, SANKT PAULI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-367.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT PAULI KYRKA (akt.)

1977 - 1977

1978 - 1978

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Eskilstuna
S:t Johannes församling
Strängnäs stift
Långbergsgatan 14

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2008

ÖVERSIKT – S:t Pauli kyrka har en strängt symmetrisk planform med en centralt placerad entréhall som omges av församlingslokaler i söder, sakristia i norr, kyrkorum i öster och en förgård i väster. Kyrkan ligger i sluttande suterräng mot sydost. Kyrkans fasader är klädda med rödmålad locklistpanel och sadeltaket har svartmålad plåttäckning.

FASADER – Byggnaden har en betongsockel som är gjuten med avtrycken efter de stående formbrädorna synliga. Byggnadens stomme är i bland annat kyrkorummet och förrummet utförd i ramkonstruktion av limträ. Fasaderna är klädda med rödmålad locklistpanel.

FÖNSTER – Kyrkorummet har höga, fasta fönsterpartier..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Ej utrett

Inventeringsår 1995

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1995

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2008

 • Röd
Takform

Inventeringsår 2008

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Plåt - Bandtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2008

 • Sakristia
 • Gravkor - Öster
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Sakristia
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt