Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DOROTEA AVASJÖ 1:27 - husnr 1, AVASJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Avasjökapell altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AVASJÖ KAPELL (akt.), AVASJÖ KAPELL (akt.)

1950 - 1950

1950 - 1951

Västerbotten
Dorotea
Lappland
Dorotea
Dorotea-Risbäcks församling
Luleå stift
Avasjövägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2010

Kapellet uppfördes åren 19501951 med såväl modernistiska som tillbakablickande drag. Det höga och branta valmade sadeltaket är två gånger högre än vägghöjden och ger den lilla byggnaden en knubbig form, inte helt olik skogssamernas timmerkåtor. Kapellet är byggt i regelverkskonstruktion och klätt med stående vitfärgad locklistpanel, med rätvinkliga tjärfärgade korsvirkesinläggningar. Detta ger associationer mot den skånska bondgården eller kontinentens medeltida hus. Långhuset är rektangulärt, orienterat i väst-östlig riktning och en vinkelbyggnad, inrymmande sakristia/serverings-rum finns i nordost.

Kännetecknande för Erskines arkitektur..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2010

  • Trä - Regelverk

Inventeringsår 1999

  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

  • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1999

  • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2010

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2010

  • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1999

  • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2010

  • Trä
Byggnadsdel

Inventeringsår 2010

  • Sakristia - Norr
Interiör

Inventeringsår 2010

Genom dubbla pardörrar i väster kommer man direkt in i kyrksalen. Här är färg-sättningen mer koloristisk, men på typiskt Erskine-vis ändå dämpad,

Läs mer i eget fönster