Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄFFLE KYRKAN 1 - husnr 1A, SÄFFLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 151:8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄFFLE KYRKA (akt.)

1965 - 1965

1965 - Okänt

Värmland
Säffle
Värmland
By
Säffle församling
Karlstads stift
Billerudsgatan 17

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Denna del av komplexet består av en rektangulär hög byggnadskropp med kyrksal, samt en vidbyggd lägre del mot öster som bland annat innehåller sakristia. Byggnadens fasader är klädda med rött Höganäs tegel och det flacka taket är i princip inte synligt. På kyrksalsdelen finns mot öster tre stora rektangulära fönster, och mot väster två mindre samt en mönstermurad fönsteröppning. Ingång sker via dubbelport av trä mot norr.
Sakristian utgörs av en näst intill kvadratisk kub med några mindre fönsteröppningar högt upp på fasaden. Ingångsdörren av trä finns på norra fasaden.
Över kyrksalen finns ett flackt sadeltak, medan sakristian täcks..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk

Inventeringsår 1995

 • Betong
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Tegel - Fasadtegel

Inventeringsår 1995

 • Tegel - Fasadtegel
Takform

Inventeringsår 2002

 • Pulpettak - Dolt

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Papp
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2002

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Kyrksalen utgörs av en rymlig rektangulär kyrksal med förhöjt, rakt avslutat korparti i söder och ingång i norr via e

Läs mer i eget fönster