Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA GRYTTERUD 2:2 - husnr 2, MANGSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 335.4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MANGSKOGS KYRKA (akt.)

1807 - 1813

1807 - 1813

Värmland
Arvika
Värmland
Mangskog
Mangskogs församling
Karlstads stift
Grytterud 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

Det rektangulära långhuset i Mangskog är murat av sten och de vitkalkade väggarna bryts upp av rundbågade, småspröjsade fönster. I väster finns ett vidbyggt torn och i öster en rakt avslutad korvägg med vidbyggd sakristia. Kyrkans flacka sadeltak är täkt med skiffer och valmat i öster. Ingång via tornet åt väster. Torntaket är lagt med koppar och försett med en gulmålad trälanternin med rundbågade, småspröjsade fönster och kröns av ett förgyllt kors.

Grunden är putsad och avfärgad i grått. Murarna är putsade med en kvastad slätputs. Höga småspröjsade, vitmålade fönster med rundbågeform, fem på norra sidan och fyra på södra. Mitt på..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts - Kvastad

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Västtorn
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Kors

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2003

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Rektangulärt kyrkorum med rakt avslutat, förhöjt kor. Altaruppsats i provinsiell barock, predikstol från 1916 med m

Läs mer i eget fönster