Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FILIPSTAD NORDMARKSHYTTAN 7:1 - husnr 1, NORDMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 352.36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORDMARKS KYRKA (akt.)

1727 - 1731

1727 - 1731

Värmland
Filipstad
Värmland
Nordmark
Filipstads församling
Karlstads stift
Nordmarks församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2003

Kyrkan har en korsformad plan med ett tresidigt avslutat korparti i öster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia och tre vapenhus framför de västra, södra och norra korsarmsgavlarna. Fasaderna är klädda med rödfärgad panel under ett brant, valmat sadeltak med spåntäckning. Väggarna genombryts av rundbågeformade fönster i vitmålad omfattning med trekantsavslut. Dörrarna är vitmålade.
Byggnaden vilar på en naturstenssockel. Den faluröda lockpanelen har inklädda stående strävor, likt pilastrar. Samtliga fönsteröppningar är rundbågeformade, men har en omfattning med trekantsformad överdel. Bågarna är mångspröjsade och vitmålade. Även..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1992

 • Trä - Liggtimmer
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Trä - Träpanel, lockpanel
 • Trä - Träpanel, stående

Inventeringsår 1992

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2003

 • Röd - slamfärg
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Korsarm
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Söder
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1992

 • Korsarm
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Söder
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2003

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2003

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Korsformat kyrkorum med läktare i väster. Entré sker från vidbyggda vapenhus i väster, söder och norr. Kor i öster, n

Läs mer i eget fönster