Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG GÖDESTAD 1:11 - husnr 1, GÖDESTAD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

707-1.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖDESTAD KYRKA (akt.)

1895 - 1897

1895 - 1897

Halland
Varberg
Halland
Gödestad
Himledalens församling
Göteborgs stift
Höggärdsvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

HELHET- Kyrkan har ett västtorn med huvudentré samt hörntrapptorn. Utskjutande korsarmar i anslutning till kor. Grund i sten, sockel i granit. Stomme av granit som är spritputsad med hydrauliskt kalkbruk och naturgrus som ballast (rester av äldre puts med cementinblandad kalkputs förekommer). Förbländertegel i gul kulör runt fönster. Strävpelare i hörn och mellan fönster med avtäckningar i form av kalkstenshällar.

TORN- FASAD- Låg naturstenssockel med avfasad kant och grå fog. Fasaden är grovt spritputsad och målad i bruten vit kulör. På hörnen finns tre etapper med strävpelare med sluttande stenhällar, troligtvis av kalksten, för..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten, granit

Inventeringsår 1994

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1994

 • Puts
 • Tegel
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak
 • Tälttak
 • Spira

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Plåt
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Torn - Väster
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster

Inventeringsår 1994

 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
Interiör

Inventeringsår 2002

TORN- VÅN 1- GOLV- Obehandlat trägolv, lagt från V-Ö. VÄGG- Slätputsade med bröstning i N och S. I öster är väggen täckt med plywoodskivor. INNE

Läs mer i eget fönster