Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING STORA BJURUM 1:2 - husnr 1, BJURUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bjurums kyrka exteriör västportal negnr 01-265-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJURUMS KYRKA (akt.)

1768 - Okänt

1768 - 1768

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Bjurum
Gudhems församling
Skara stift
Bjurums kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2001

BJURUMS KYRKA har ett rektangulärt långhus, rakt avslutat, något smalare kor åt öster, och ett smalare, fyra våningar högt torn åt väster. Kyrkan, som är uppförd i sandsten, har oputsade fasader utan sockel som avslutas mot taket med en hålkärlslist i sandsten. Utmed listen finns ankarjärn.
Långhusets tak är ett svagt sluttande mansardtak täckt med svartmålad plåt ( järn?) lagda med jämna hakfalsar. Över kordelen är taket valmat. Koret har åt öster en något utskjutande mittdel med en igenmurad östportal. Upp till portalen leder en trappa med tre trappsteg och ovanpå entablementet finns en stentavla i vilken tre vapensköldar är finhuggna...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2001

 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1999

 • Murverk - Natursten, sandsten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2001

 • Sten - Sandsten

Inventeringsår 1999

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 2001

 • Sadeltak - Valmat
 • Mansardtak - Valmat

Inventeringsår 1999

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2001

 • Plåt - Järn
 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2001

 • Portal
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kors

Inventeringsår 1999

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat
Våningar

Inventeringsår 2001

 • 01
 • 04