Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 - husnr 8, GOTSKA SANDÖNS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell 8.2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GOTSKA SANDÖNS KAPELL (akt.), GOTSKA SANDÖNS KAPELL (akt.)

1950 - 1950

1950 - 1950

Gotland
Gotland
Gotland
Fårö
Fårö församling
Visby stift
Fårö Gotska Sandön 216

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2011

Kapellet består av ett långhus med takryttare, ett kor samt en sakristia. Byggnaden är mycket enkel till sin utformning och få material och färger har använts. Utvändigt är kapellet tjärat med vitmålade detaljer, invändigt dominerar de obehandlade väggarna.

Ytterväggar
De knuttimrade väggarna är av sågat virke. Knutarna är synliga i fasaderna med undantag av de två i öster som är infordrade i lådor. Långdragen är tätade med lindrev(?). Gavelröstena har utvändigt klätts med liggande panel med vankant. Långhusets västra gavel har en knuttimrad förstukvist, kolonnetter (vitmålade) håller upp dess tak.

Grund
Gjuten grund med luftningshål.

Takryttare..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2011

  • Trä - Liggtimmer, sågat

Inventeringsår 1996

  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2011

  • Trä - Träpanel, liggande
  • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1996

  • Trä
Färg

Inventeringsår 2011

  • Impregneringsbehandlad
Takform

Inventeringsår 1996

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2011

  • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 2011

  • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2011

Innerväggar Kyrkorummet delas av till långhus och kor genom två knuttimrade halvväggar. Koret avslutas i öster med en murad, putsad och avfärgad

Läs mer i eget fönster