Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING FIVLEREDS KYRKA 1:1 - husnr 1, FIVLEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fivlereds kyrka exteriör no negnr 01-270-15a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FIVLEREDS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Fivlered
Åsarps församling
Skara stift
Fivlereds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2001

FIVLEREDS kyrka - Medeltidskyrkan har ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti åt öster, till långhuset vidbyggd sakristia i norr samt åt väster, ett något smalare och lägre vapenhus av trä i två våningar.
TAK - Långhus och kor täcks av ett gemensamt takfall - ett sadeltak som är valmat över koret och klätt med tvåkupigt lertegel liksom på sakristian, tillbyggd på långhusets norra sida. Hela kyrkan har hängrännor och stuprör av koppar samt vitmålade vindskivor av trä. Vapenhusets sadeltak täcks av tvåkupigt lertegel.
FASADER - Kyrkans långhus, kor och sakristia har spritputsade fasader (ej kalkputs) som kalkats vita...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2001

 • Trä
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2001

 • Puts - Sprit
 • Trä - Träpanel, lockpanel

Inventeringsår 1995

 • Puts
 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2001

 • Röd - slamfärg
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2001

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2001

 • Takpannor - Lertegel, tvåkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2001

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2001

 • 01
 • 02
Interiör

Inventeringsår 2001

FIVLEREDS KYRKA är en liten, enskeppig salskyrka med ett tresidigt avslutat korparti i öster, vidbyggd sakristia åt norr och ett två våningar hö

Läs mer i eget fönster