Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM KÄLLA 2:1 - husnr 1, KÄLLA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0101928

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1150 - 1299

Kalmar
Borgholm
Öland
Källa
Nordölands församling
Växjö stift
Källahamnsvägen 77

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Kultur och nöjesliv - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 1995

Den medeltida kyrkobyggnaden är en rektangulär, mycket hög byggnad med spritputsade fasader och spånklätt sadeltak. Kyrkan har förhöjts med två våningar redan under medeltiden, vilket ger den ett fästningsliknande intryck. I söder finns ett medeltida vapenhus och i norr en sakristia från 1761, båda med yttertak av kalkstensflisor. Korets östra fönster är medeltida och i murarna finns spår av andra medeltida fönster, bl.a. en liten fyrpassformad fönsteromfattning inmurad i västra gavelröstet. De större fönstren i kyrkorummet har tillkommit på 1700- och 1800-talen. Innanför vapenhuset finns den ursprungliga södra portalen kvar och även..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 1995

  • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 1995

  • Puts
Takform

Inventeringsår 1995

  • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

  • Sakristia - Norr
  • Kor - Öster
  • Vapenhus - Söder
  • Kor - Fullbrett
  • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 1995

Det egentliga kyrkorummet utgörs av den vitputsade bottenvåningen. Ovanför denna är byggnaden nu öppen hela vägen upp mot takstolen, så att spår e

Läs mer i eget fönster