Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK UKNA KYRKA 1:1 - husnr 1, UKNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Ukna 099

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UKNA KYRKA (akt.)

1836 - 1838

1836 - 1838

Kalmar
Västervik
Småland
Ukna
Ukna församling
Linköpings stift
Ukna 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkan är orienterad i nordost-sydvästlig riktning och är uppförd som en helt symmetrisk anläggning med rektangulärt kyrkorum avslutat i nordost med en korabsid och i sydväst med en motsvarande halvcirkelformad utbyggnad. Sakristia finns i nordost och torn med lanternin på motstående sida. Murarna är uppförda av tegel. Fasaderna är spritputsad med slätputsade omfattningar och hörn, samt avfärgad i vitt. Sockeln är av fogad sten, och är olika hög vid olika delar av fasaden. Långhuset har sadeltak som är täckta av plastbelagd svart plåt. Även tornets och lanterninens tak är täckta av samma typ av plåt, liksom absidernas kägeltak. Fönsteröppningar..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1992

 • Puts - Sprit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia
 • Vapenhus
 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Söder
 • Absid - Rundad
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1992

 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat korutsprång