Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK LOFTA KYRKA 1:1 - husnr 1, LOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Lofta 0068

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOFTA KYRKA (akt.)

1835 - 1837

1835 - 1837

Kalmar
Västervik
Småland
Lofta
Lofta församling
Linköpings stift
Lofta 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkan är uppförd med ett lågt och långsträckt långhus, inbyggd korabsid i öster och indraget torn i väster. Detta ger en helt rektangulär plan. Långhuset har ett flackt sadeltak lagt med skiffer. Murverket är av gråsten. Fasaderna är spritputsade i ljust gult med slätputsade omfattningar, hörnpilastrar och väggpilastrar avfärgade i vitt. Tornet avslutas med lanterniner i två våningsplan, en fyrsidig och en flersidig samt kröns av förgyllt kors på kula. Den nedre lanterninen har balkong runt om tornkroppen. Tornets tak är av koppar. Ingångar finns i väster, samt mitt på södra och norra långsidan. Portalerna är rakslutna med rusticerade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1993

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts

Inventeringsår 1993

 • Puts - Sprit
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Huv

Inventeringsår 1993

 • Sadeltak - Valmat
 • Lanternin
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1993

 • Torn - Indraget
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett