Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRITPIPAN 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000213_04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1950 - 1952

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Tobaksvägen 1, Tobaksvägen 11, Tobaksvägen 3, Tobaksvägen 5, Tobaksvägen 7, Tobaksvägen 9

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Exteriör

Inventeringsår 2005

Ett långt lamellhus med vinkelställd byggnadskropp mot norr. Uppfört omkring 1950 som bostadshus. Huset ligger något indraget från gatan med planterad förgårdsmark. Mot öster finns parkmark och ett mindre skogsparti. Kvarteret ingår i ett större enhetligt bostadsområde. I bottenvåningen finns två lokaler (frisör och tryckeri). Mot Tobaksvägen i sydväst balkonger och mot nordost franska balkonger.

SOCKEL - Spritputsad, grå.

FASAD - Spritputsad, beige indelad av vita slätputsade band. Gavlarna är slätputsade, vita.

ENTRÉ/DÖRRAR - Ursprungliga glasade entrédörrar i lackat trä. Ursprungliga njurformade handtag i stål och trä. Entrépartierna..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

  • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

  • Puts - Sprit
Färg

Inventeringsår 2005

  • Beige
  • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

  • Takpannor - Betong
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

  • Balkong
Våningar

Inventeringsår 2005

  • 04
  • Vind - Oinredd