Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRIPEN 12 - husnr 1, ÅHLÉNS CITY Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0043-35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅHLÉNS CITY (akt.)

1962 - 1979

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Drottninggatan 45, Drottninggatan 45T, Klarabergsgatan 50, Mäster Samuelsgatan 53, Mäster Samuelsgatan 57, Mäster Samuelsgatan 61

Handel och bankväsende - Varuhus

Handel och bankväsende - Varuhus

Kommunikation - Parkeringshus

Exteriör

Inventeringsår 2007

Varuhus från 1960-talets första hälft med fyra våningar längs Klarabergsgatan, fyra samt souterrängvåning längs en del av Mäster Samuelsgatan. Gaveln mot Klara Norra Kyrkogata visar att byggnadshöjden växer mot Mäster Samuelsgatan och skärmtaken längs gatan illustrerar hur höjden ökar i väster. Indragen takvåning med tegelfasad.

SOCKEL- grå polerad granit som mot Klarabergsgatan och Drottninggatan även återfinns mellan skyltfönsterpartierna.

BOTTENVÅNING- Fasaderna mot Klarabergs- och Drottninggatorna utgörs nästan helt av skyltfönster medan långsidan mot Mäster Samuelsgatan rymmer entréer, infart och några fönster. Gaveln mot Klara..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Stålkonstruktion
 • Betong
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Tegel - Fasadtegel
Färg

Inventeringsår 2007

 • Brun
 • Vit
Takform

Inventeringsår 2007

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

 • Plåt - Koppar
 • Plåt - Falsad, förskjutna hakfals
Byggnadsdel

Inventeringsår 2007

 • Skärmtak
 • Takterrass
Våningar

Inventeringsår 2007

 • Souterrängvåning
 • Takvåning
 • 04