Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BLACKEBERGS GÅRD 2 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000204_28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1956 - 1972

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Bromma församling
Stockholms stift
Blackebergsbacken 47, Blackebergsbacken 39, Blackebergsbacken 43, Blackebergsbacken 35, Blackebergsbacken 41, Blackebergsbacken 37, Blackebergsbacken 45

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Exteriör

Inventeringsår 2005

Sjukhusbyggnad som ursprungligen uppfördes med fasaden indelad med ädelputs. Har under början av 2000-talet genomgått en total ombyggnad och fått ny markplanering och planteringar.
FÖRÄNDRINGAR- rivning och ombyggnad. Målning och ombyggnad av fasad med nya burspråk, den östra vinkelbyggnaden har tilläggsisolerats och klätts med gult fasadtegel, balkonger har byggt bort, till och inglasats, fönster har byggts om, tagits bort, tagits upp nya samt plåtats in, samt uppförande av verandor.
FÖNSTER- inplåtade och nya med ytterdel i blå plåt, olika varianter.
FASAD- olika varianter av vit puts och olika fält och bröstningar med band i kulörerna..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Betong
 • Lättbetongelement
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts
 • Tegel - Fasadtegel
 • Tilläggsisolering
Takform

Inventeringsår 2005

 • Plantak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Papp
 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Balkong
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 02
 • 08
 • Källare