Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BIBLIOTEKARIEN 3 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2006_000224_11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1954 - 1968

1961 - 1973

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Bromma församling
Stockholms stift
Bävervägen 45

Religionsutövning - Kyrka

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Exteriör

Inventeringsår 2006

Abrahamsbergskyrkan är en frikyrkobyggnad med församlingshem från mitten av 1950-talet. Kyrkan har en rektangulär plan och är orienterad med koret i väster. Korpartiets väggar är snedställda, vilket även markeras i fasaden.
SOCKEL- röd och grön konststen.
FASAD- Vitmålad spritputs, ursprungligen var putsen beige. Profilerad takfot.
ENTRÉ/DÖRRAR- Huvudentrén finns på den södra långsidan. Över entrén finns ett utskjutande tak buret av limträbalkar med ett kors på taknocken. Ursprungligt entréparti av teak. Entré till samlingssal i utskjutande byggnadsvolym, ursprunglig teakport. Ombyggd och utökad entré i souterräng mot norr med entréparti..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

  • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

  • Puts - Sprit
Färg

Inventeringsår 2006

  • Beige
Takform

Inventeringsår 2006

  • Sadeltak
  • Sadeltak - Med asymmetriska fall
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

  • Plåt - Korrugerad
  • Sten - Skiffersten
Våningar

Inventeringsår 2006

  • 01
  • Souterrängvåning