Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖLNDAL TALLSVÄRMAREN 7 - husnr 1, FÅGELBERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1134.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGELBERGSKYRKAN (akt.)

1984 - 1984

1984 - Okänt

Västra Götaland
Mölndal
Västergötland
Mölndal
Stensjöns församling
Göteborgs stift
Östra Falkgatan 9

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

FÅGELBERGSKYRKAN består av långhus utan särskilt markerat kor. Kyrksalen höjer sig upp åt norr med höga fönster åt öster mot skogspartiet och mindre kvadratiska fönster strax under taket på den höga norra fasaden. Församlingssal, kontor, kök, utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet befinner sig i en lägre och diskretare byggnadskropp med flackare tak. FASADERNA består av rött tegel och bitvis av rödmålad lockpanel, med en omarkerad sockel.
Kyrkan har sin HUVUDINGÅNG i väster genom en glasad dubbeldörr i rödmålat trä. Marken kring entrén och närmast runt byggnaden är lagd med röd byasten, den breda trappan upp till entrén är lagd med..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

  • Betong

Inventeringsår 1995

  • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

  • Tegel
  • Trä - Träpanel, locklistpanel

Inventeringsår 1995

  • Tegel - Fasadtegel
Takform

Inventeringsår 2003

  • Pulpettak

Inventeringsår 1995

  • Pulpettak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

  • Plåt - Bandtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

  • Sakristia - Norr
  • Kor - Öster
Interiör

Inventeringsår 2003

LÅNGHUS - Ett ombonat och ljust långhus med högt i tak. GOLVET är lagt med röd klinkers, som återkommer i övriga byggnaden, förutom ett par rum so

Läs mer i eget fönster